Här kan du följa arbetet med hur en laxfisk kan monteras

Klicka på första fotot. När du är nöjd klickar du på fotot igen och nästa bild dyker upp.

Måttskiss av fisken. Bredd- höjd och rundmått tas på flera ställen av fisken. Fenornas plats ritas också in och den form fisken skall monteras i

Konstkroppen under tillverkning med de verktyg som används

Öppningssnittet läggs oftast på fiskens sämsta sida från stjärten till gällocket

Det flådda skinnet skall skrapas rent. Måttskissen av fisken ligger bakom.

Skinnet tvättas med diskmedel och läggs sedan i garvbad för fisk

När fisken torkat tas allt torkstöd bort och den övre, feta delen av laxhuvuden sågas bort och byggs upp med en tvåkomponentslera

Övriga intorkade partier byggs också upp med hjälp av den härdande plastleran

Den färdiga fisken efter målning med hjälp av air-brush och penslar