Bogmontage 

      Konservator JS råbog VM

Fler foton av bogar här

                  

 Jag är auktoriserad inom området trofé av Sveriges Zoologiska Konservatorer - SZK och har 40 års erfarenhet av trofémontering. Jag placerade mig 1:a i troféklassen vid SM 2008 och kom 3:a vid VM 2008.

Metoder för konservering av troféer

Eftersom jag är duktig på helmontage av stora däggdjur är det självfallet så att jag även är duktig på bogmontage som bara är en del av hela djuret. Huvudet är emellertid den mest uttrycksfulla delen på ett djur och kräver i sig själv en ingående kunskap om djurets anatomi.

 

För att ge mig de bästa förutsättningarna att göra ett snyggt arbete skall du skära av halsskinnet så långt som bakom skuldrorna och frambenen. Skär upp halsskinnet med ett längsgående snitt mitt i nacken. Skär aldrig på framsidan, det är svårt att dölja och jag måste ändå skära upp i nacken för att få skinnet runt hornen. På vildsvinsskinn flår man helst halsen utan att skära upp halsskinnet. Flå ej huvudet. Mät omkretsen mitt på halsen och skicka måttet med skinnet. Frys huvudet med vidhängande skinn snarast eller leverera det omedelbart.

 

Trofémontage kan göras lite olika:

  • Brölande inklusive tänder och tunga
  • Med framben
  • Ätandes på en gren
  • Med halsen framåt, nedåt = sneaking
  • Monterat för golv eller hylla = pedestalmontage
  • T.ex. bock och get tillsammans
  • Monterat som hörnmontage

Omhändertagande

 Nydödade djur skall låtas svalna snabbt. De får inte bäras hem i t.ex. ryggsäck eller plastsäck. Kyl eller helst frys snarast.