Alla fåglar ruggar - byter fjäderdräkt- någon gång under året. När den nya fjädern växer ut är den blodförsörjd och sitter mycket löst. Vissa arter går inte att montera under ruggningen, en del går hyfsat att montera och några går mycket bra att montera.

Jag meddelar dig alltid om en ruggning kan påverka ditt montage negativt. Det är ju inte så trevligt att inte få ett snyggt montage för de pengar som det kostar.

Längre ned på sidan finner du en fingervisning om när det vanliga jaktbara fågelarterna inte lönar sig att ta till mig för montering.

När du har skjutit t.ex. en ripa så häng den inte i halsen när du bär hem den, halsfjädrarna blir förstörda. Lägg den inte i en plastpåse i ryggsäcken heller. Risken är stor att den börjar ruttna.

Det optimala är att stoppa en rejäl bomullstuss i näbben för att förhindra att blod kommer ut på fjädrarna. Innan du fryser fågeln får du gärna linda hushållspapper runt huvudet.

Om det har kommit blod på fågel bör det sköljas bort med kallt vatten innan de fryses. Var rädd om fjädrarna. Blöt inte hela fågeln. Våta fåglar kan konservatorn torka men framför allt vita fåglar blir missfärgade av blod. Lägg dem i tät plastpåse. Lägg vingar, hals och benen intill kroppen. Böj inte ving- och stjärtpennor. Knyt inte ihop påsen runt pennorna. Har du ingen tillräckligt stor påse så får du ordna det. Om fågeln inte ligger i tät plastpåse så torkar den och tar det en tid innan jag får den kan det inverka menligt på slutresultatet.

Söderut blir dräkten klar senare. Variationer förekommer pga att vissa individer har senare kullar

Ju senare under jaktsäsongen dess bättre. Har ni skjutit flera så låt konservatorn välja individ.

 


                         Konservator JS prisbelönt gräsand  

Änder

 får generellt inte skjutas när de är i praktdräkt. Vänta tills eklipsdräkten är fullt utvecklad i oktober, skjut så sent på jakten som möjligt. I kustområden vänta till december, januari. Då har de dessutom magrat lite. Ju fetare de är desto svårare är det att få dem vackra. Det beror på att allt fett måste bort och det "stressar" fjädrarna.


Konservator JS tjädertupp i spel

 Tjäder och orre

 

tidigast i slutet av oktober, början november. Så sent som möjligt. Går inte alls att montera under ruggning. Numer experimenterar jag med en annan metod vid monteringen och det verkar gå bra så det kan löna sig att lämna in dessa ändå.

 

Ripa

slutet sept, början okt. Helst december-februari där det är möjligt.


Järpe

är bäst först till jul

 

Toppfågeljakt

på tjäder, orre, järpe ger det vackraste fåglarna. Använd skonsam ammunition som inte skjuter sönder fågeln.

                                 Konservator JS fasantupp

Fasan

ruggar i oktober. Tidigast november men bäst slutet december-januari

 

Morkulla

slutet september, början oktober, men mycket fet och blir fetare vilket ger sämre resultat