Lagarna som styr konservatorverksamheten

Yrkestillstånd

Alla konservatorer som utför arbeten för betalning åt någon annan måste ha yrkestillstånd utfärdat av Länsstyrelsen. Tillståndet är tidsbegränsat. Kontrollera om "Din" konservator har ett giltigt tillstånd.

Artskyddsförordningen SFS 1998:179

 • 10 § ger konservatorer med yrkestillstånd, rätt att handla med djur om det utgör ett naturligt led i prepareringsverksamhet.
 • 15 § säger att det krävs tillstånd för att montera europeiska fåglar, svenska däggdjur samt CITES-arter, åt andra.
 • 19 § pratar om yrkestillståndet som kan sökas hos Länsstyrelsen.
 • 21 § Den som har ett tillstånd som avses i 19 § skall fortlöpande föra en förteckning över de djur som hanteras i verksamheten.

   

   

  Statens vilt

  En del arter får Du inte ta hand om och lämna till konservatorn. De hör till "Statens vilt" och skall lämnas till polisen. I vissa fall kan Naturvårdsverket lämna tillstånd för att få behålla djuret.

  Jaktförordningen 1987:905  

  33 § räknar upp de svenska arter som inte får omhändertas av privatpersoner och alltså inte heller lämnas till konservator för montering. Meddela polisen ifall Du funnit ett sådant vilt!
  Vilt som tillfaller staten är: björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

   

  Konservatorn får sälja Ditt djur:

  Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte avhämtats SFA 1985:982

  • om Du inte hämtar Ditt monterade djur inom 1 år efter att det är klart
  • om konservatorn skriftligen meddelat Dig att det är klart och meddelat när Du senast skall hämta det (efter minst 3 månader) och vad det kostar. Måste konservatorn meddela Dig på detta vis måste Du även betala kostnad för rekommenderat brev.

   

  Godkänd Teknisk anläggning

  Enligt biproduktförordningen måste en konservatorveksamhet vara godkänd som teknisk anläggning. Det är Jordbruksverket som är tillsynsmyndighet. En gång per år kommer en distriktsveterinär till lokalerna och skriver en rapport till Jordbruksverket.

   

   Min anläggning har nummer SE 2711TP.

 

Rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter

Artikel 8.1. Det är förbjudet att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att innneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av bl.a. varg, björnar, uttrar, kattdjur, alla rovfåglar och ugglor, tranor och papegojor. Undantag kan medges för exemplar som förvärvats för mer än 50 år sedan.

Däremot får flera av dessa arter lämnas till konservator för montering.

 

 

 

Frågor och svar  om kommersiell hantering av brunbjörn

 

 

 

 

 

 

LAGARNA SOM STYR KONSERVATORERNA

Yrkestillstånd

Alla konservatorer som utför arbeten åt någon annan måste ha yrkestillstånd utfärdat av Länsstyrelsen. Tillståndet är tidsbegränsat. Kontrollera om "Din" konservator har ett giltigt tillstånd.

Artskyddsförordningen SFS 1998:179

10 § ger konservatorer med yrkestillstånd, rätt att handla med djur om det utgör ett naturligt led i prepareringsverksamhet.
15 § säger att det krävs tillstånd för att montera europeiska fåglar, svenska däggdjur samt CITES-arter, åt andra.
19 § pratar om yrkestillståndet som kan sökas hos Länsstyrelsen.
21 § Den som har ett tillstånd som avses i 19 § skall fortlöpande föra en förteckning över de djur som hanteras i verksamheten.
22-23 §§ Här föreskrivs hur konservatorn skall hantera förteckningen över mottagna djur.

 

STATENS VILT

En del arter får Du inte ta hand om och lämna till konservatorn. De hör till "Statens vilt" och skall lämnas till polisen. I vissa fall kan Naturvårdsverket lämna tillstånd för att få behålla djuret. Fråga Din konservator.

 

Jaktförordningen 1987:905

33 § räknar upp de svenska arter som inte får omhändertas av privatpersoner och alltså inte heller lämnas till konservator för montering. Meddela polisen ifall Du funnit ett sådant vilt!
Vilt som tillfaller staten är: björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, trana, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

 

Rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter

Artikel 8.1. Det är förbjudet att köpa, att förvärva för kommersiella ändamål, för allmänheten förevisa, att använda i vinstsyfte och att försälja, att innneha för försäljning, att saluföra eller att för försäljning transportera exemplar av bl.a. varg, björnar, uttrar, kattdjur, alla rovfåglar och ugglor, tranor och papegojor. Undantag kan medges för exemplar som förvärvats för mer än 50 år sedan. Däremot får flera av dessa arter lämnas till konservator för montering.

 

Lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte avhämtats SFA 1985:982

Konservatorn får sälja Ditt djur:

 • om Du inte hämtar Ditt monterade djur inom 1 år efter att det är klart
 • om han skriftligen meddelat Dig att det är klart och meddelat när Du senast skall hämta det (efter minst 3 månader) och vad det kostar. Måste konservatorn meddela Dig på detta vis måste Du även betala kostnad för rekommenderat brev.

 

 

Lagen och konservatorn

Yrkestillstånd lämnas av Länsstyrelsen

Teknisk anläggning, tillstånd lämnas av jordbruksverket

Vissa djur får ej omhändertas utan tillstånd. Detta gäller främst rovfåglar. Konservatorn kan meddela vilka arter det gäller.

Statens vilt - tillstånd av Naturvårdsverket

CITESvilt - tillstånd av Jordbruksverket

Fiskgjuse monterad till Östens Naturum. Till bl.a. offentliga utställningar är det sällan några problem att få tillstånd att få ett statens vilt som t.ex. fiskgjuse.