Här får du tips om hur du gör visst arbete själv. Det finns också tips i menyerna under vardera djurgrupp!

 

Innehåll:

Så tar du hand om vildsvinsbetar

Bedömning av troféer

Underhåll av monterade djur

Rengöring av monterade djur

Det som kan förstöra monterade djur är

Avlägsnande av skadeinsekter

Efter skottet innan konservatorn

 

SÅ TAR DU HAND OM VILDSVINSBETAR

Konservator JS vildsvin

 

Efter att du flått av skinnet från skallen sågar du loss underkäken bakom den 3e kindtanden och överkäken ca 10 cm bakom beten.

Koka delarna varsamt 20-30 minuter gärna med diskmedel som löser fettet.

Använd skummgummiduk att linda runt betarna för ett bra tag och för att förhindra att du bränner dig och dra ut beten i samma runda riktning som betarna är. Skölj och borsta rent dem i varmt vatten. Använd en ståltråd eller liknande för att få ur pulpan i betarna om de inte kommer ut genom sköljningen.

Undvik stora temperaturväxlingar under HELA processen.

Torka dem långsamt och fyll dem med t.ex. Casco Superset, eller liknande flexibelt lim.

Det går inte att helt undvika sprickbildning men man kan undvika att betarna spricker isär genom att fylla dem med lim.

Unga djurs underbetar är inte tillräckligt breda vid roten för att de skall kunna dras ur. Antingen får man försiktigt mejsla bort en del av käkbenet vid betens bas eller dra ut den så långt det går och såga bort i bakkanten precis bakom beten så att man kan trycka den bakåt genom hålet i käkbenet.

 

 

BEDÖMNING AV TROFÉER

 Konservator JS råbog basthorn

 

Om du tänker bedöma din råhorntrofé så är det ett plus att INTE såga den. Bedömmaren drar av 90 g för hel skalle men oftast väger de 100-110 gr. Koka hela skallen utan underkäke, och gör ren den. Efter det skall skallen torka minst 3 månader innan den kan lämnas till bedömning.

 För att veta om det är värt att bedömma råhorn så är en tumregel att ett horn - med pannben sågat genom ögonhålan, som väger 350 gr är ett bronshorn, 400 gr är ett silverhorn och väger det 450 gr är det ett guldhorn.

Fällhorn monterade på konstgjort pannben går inte att få bedömda.

Vildsvin med minst 20 cm långa underbetar kan man hoppas på medalj för betarna.

 

Man kan låta bedömma hjortdjurshorn, vildsvinsbetar och rovdjurskranier. De flesta bedömmare mäter älg, rådjur och vildsvin. Färre är de som mäter kron- och dovhjort och vill du ha en afrikatrofé bedömd blir det ännu svårare att hitta någon.

 

 

UNDERHÅLL AV MONTERADE DJUR

 Konservator JS kattuggla

 

Fåglars fjäderdräkt skall man vara rädd om. En rufsig fjäder går aldrig att helt återställa i ursprungligt skick! 

Öronen är det man skall vara mest rädd om på däggdjuren.

Rengöring av monterade djur

Har du en tryckluftkompressor kan du koppla ett blåshandtag till den och blåsa montaget fritt från damm. Blås hårt på däggdjur med gott avstånd och avsluta med att blåsa framifrån för att lägga pälsen tillrätta. Blås försiktigt på fåglar framifrån och bak. Stick in munstycket under vingen och blås lite hårdare. På ben och underlaget (om det inte är underlag med mossa, växter…) kan du blåsa hårdare. Fågelben, nosar och näbbar kan torkas med fuktig trasa (eventuellt med lite diskmedel) och ögon med trasa eller fuktig bomull. I vissa fall, på större fåglar, rekommenderar jag fuktig trasa, efter blåsningen, även på fjäderdräkten om den är smutsig. Torka då bara utmed fjädern så den inte blir rufsig.

 

Det som kan förstöra monterade djur är

 • Ljus bleker päls och fjädrar. Undvik framförallt direkt solljus på montaget.
 • Hög luftfuktighet ökar risken för mögelangrepp. Häng inte ett montage du är rädd om i uthus eller sommarhus som blir mycket fuktigt periodvis.
 • Snabba skillnader i luftfuktighet och temperatur.  Detta ger upphov till stora rörelser i skinnet med eventuella sprickor som resultat. Alla arter är inte lika känsliga och det beror också på hur skinnet är behandlat. Undvik att hänga montage du är rädd om i hus som bara värms periodvis. Häng inte montage i rum med eldstäder där temperaturen skiftar kraftigt.
 • Cigarettrök eller annat os. Häng inga montage i kök eller i rökrum.
 • Skadeinsekter, de vanligaste är olika arter av ängrar som är små skalbaggar vars larver äter fjäder och päls. Titta på dina montage då och då. Om du finner ett pulver på hyllan under montagen kan det vara exkrementer efter larver eller ser du ömsade larvhudar på djuret då har du angrepp på montaget.

Oavsett hur konservatorn har behandlat skinnet så finns det alltid risk för att insekter kan smaka på montagen men är de bra behandlade skall angreppen inte bli så stora.

 

 

Avlägsnande av skadeinsekter

 

Konservator JS grönfink flygande

 

Om du tror att du fått skadeinsekter i ditt montage kan du gå tillväga på ett av två sätt:

Antingen stoppar/ställer du montaget i en plastsäck/påse som det skall vara så lite luft i som möjligt.

OBS! Fåglar kan bli förstörda i fjäderdräkten om du inte är rädd om den. Plastpåsen gör att kondensen inte hamnar på skinnet, vilket är viktigt. Ställ montaget, från ett rumstempererat rum, direkt ner i en frys. Efter 3-4 dygn tas det upp direkt i rumstemperatur igen. Vill man vara säker på att de verkligen dör gör man om det efter 3-4 dygn. De stora kontrasterna i temperatur gör att ängrarna får svårare att klara kylan. De olika arterna ängrar klarar kyla väldigt olika.

Eller så stoppar du montaget i en större plastpåse och sprayar in rikligt med Radar eller liknande. Läs instruktionen på burken för rätt mängd. Spraya inte direkt på montaget. Tillslut påsen och låt stå en vecka. Öppna inte påsen inomhus och tänk på att inte andas in ångorna.

 

 

Efter skottet, innan konservatorn

Konservator JS ekorre

 

Som konservator får jag ta emot många djur som är dåligt tillvaratagna. Det rör sig oftast om att flåsnitten är hackiga och ligger snett eller att för lite skinn har tagits med. Ganska ofta har man skurit i halsens framsida viket är svårt att dölja eller att man skurit av blodådrorna i halsen tvärs över pälsen och då skär man även av pälsen. Det går aldrig att dölja!

Jakten är dyr och man borde lägga ner lite tid och möda på att tillvarata sitt vilt på ett hedervärt sett så att konservatorn kan göra ett snyggt arbete. Ett dåligt montage kostar lika mycket som ett bra.

Tänk efter innan du sätter kniven i djuret. Helst innan skottet släpps iväg. Tänk efter i tid på vad vill du ha ut av jakten.

 

*  Låt aldrig hundar slita i skinnen och djuren får inte heller släpas för då förstörs pälsen. Var rädd om djur som skall monteras.

*  Flå snarast. Ju varmare desto tidigare. Djur som sprungit innan skottet kan ha hög kroppstemperatur. Rådjur som jagats av hund kan komma upp i 41,5 grader och det tar 3 h innan temperatur går ner till det normala. Björnens normaltempertaur är 36,5 och kan komma upp i 39 grader om den jagas. Om djuret håller normaltemp eller däröver i 4 h anses köttet oanvändbart. Naturligtvis förstörs även skinnet!

*  Mindre djur som lämnas hela till konservatorn skall kylas snabbt. Detta är framförallt viktigt för vinterpälsade djur med lång päls. Se till att kalluft kommer åt runt om djuret. Ha det gärna liggande på galler eller liknande. Lägg inte flera djur ihop. En variant är att lägga dem i riktigt kallt vatten och se till att de blir ordentligt våta.

*  Undvik att flå på sand o grus. Konservatorn får stora problem med sina knivar!

*  Använd vassa knivar. Skall bäver o större djur flås så använd riktiga flåknivar, sådana som slaktare använder.

*  Använd träspån vid flåning om möjligt. Man får ett bra tag och flåarbetet går mycket smidigare

*  Skär raka snitt mitt på buken/nacken. Hacka inte. Ju fler hack o flikar desto sämre montage.

*  Kött och fett skall bort innan saltning. Sitter det kvar så oxiderar/härsknar fettet och bildar fettsyror som bryter ned skinnet. Dessutom är det svårt för garvaren att få de partierna ordentligt våta varvid surskador uppstår. Saltet når heller inte in till skinnet.

*  Saltning. Är djuren våta lägg först ett lager salt på golvet. Använd rikligt med salt och gnid in saltet i skinnet. Se till att inga hudveck utan salt uppstår. Kanten vill gärna rulla in sig. Salta minst tre dagar helst en vecka. Skaka av skinnet och skicka till garvaren. Paketera så att inget kladd uppstår. Prata med garvaren innan du skickar skinnet. Frys inte saltade skinn. Saltet gör ingen verkan och skinnet fryser inte! Har du skinn med oflådda delar som fötter så salta inte innan du tar skinnet till konservatorn.

*  Förvaring. Låt inte dina djur bli liggande i frysen. Feta djur härsknar och magra djur torkar snabbt. Konservatorn kan göra ett bättre jobb ju snabbare djuren lämnas in.

*  Frakt till konservatorn. Packa väl, isolera väl. Skicka till Konservator JS, Punskogsvägen 15, 761 13 Riala.

Prata med posten om när det skall inlevereras. Ring konservatorn!

*  Troféer som kan sparas som du kanske inte tänkt på: Grandler från kronhjort. Förr gjordes det ofta manschettknappar av dem. Penisben finns hos mårddjur, hunddjur, säldjur och björndjur. Kranier kan tas tillvara från alla djur. Däremot är det inte lämpligt att spara unga djurs kranier. Penselfjädern hos morkulla. Förr användes den av konstnärer. Det är en liten, mycket spetsig fjäder som sitter på morkullans tumme.

 

Mindre däggdjur som skall helmonteras lämnas som de är till konservatorn.

Flatflås eller bälgflås om pälsskinn. Ryggsnitt om de skall monteras.

Skall mindre däggdjursskinn tas tillvara för pälsberedning

Räv, mårdhund m.fl.

Bälgflås

Skär upp från baktass genom insidan hälen och sedan på insidan vadbenet o låret. Snittet läggs framför anus som skäres bort. Likadant på andra benet . Snitten skall mötas. Skär upp från framtass till översta trampdynan. Flå bakbenen o rumpan o första biten på svansen. Flå nära huden utan att skära hål. När du kommit förbi första tålederna, sätt en skruvmejsel el liknande mellan tårna o dra ner mot tårna o flå tills sista leden (klon) är synlig. Använd avbitartång o klipp av i sista leden. Använd svansdragaren o dra svansen. Grävling snittas o flås. Små däggdjur - använd tång, fingrar... Flå framåt till frambenen. Dra men var försiktig när du kommer till tummen. Fortsätt mot öronen. Försök flå förbi dem utan att kapa eller skada då är det lättare för nybörjare att känna var öronbaser är o kapa ovanför innerörat, ej för långt upp. Skär nära skallen vid ögonen så du får med ögonlisten, läpparna. Drag i nosskinnet så du kan skära av nosen långt ut för att få lite brosk med.

Skär upp svansen ända ut. Flå ut öronen o ev läppskinnet

Skrapa skinnet medhårs = bakifrån o fram. Innan fetthinnan uppstår. Svårt vid halsen på räv. Grävling alltid svår, rötterna sitter djupt.

 

Bredflås

Skär upp från framtass till mitt mellan benen på båda, Snitten skall mötas. Skär upp från baktass till mitt mellan bakbenen. Snitten skall mötas.

Börja buksnittet i bröstet och skär i mitten upp till underläppen. Fortsätt från bröstet ner till analöppningen som skärs bort. Annars som bälgflåning.

Bäver

Bredflås. Skär av ovanför tassarna på frambenen, vid hälarna på bakbenen, runt svansen vid pälskanten. Snitta från underläppen till svanskanten o runt analen som kan skäras bort. Var noga med att flå. Kött o fett som sitter

Kvar på skinnet är mycket svårare att ta bort efteråt. Huvud som räv.

Större däggdjur

Hjortdjur

Skär av runt nedanför hälarna, ovanför knäna o runt huvudet, Snitta mellan benen som räv o hakan till svansen. Bredvid könsdelar o anal, Skär bort anal. Inga muskler på skinnet.

 

Björn

Prydnadskinn

Bredflås precis som räv men man kan inte dra skinnet utan allt måste skäras i tårna. Sista leden kapas. Svansen flås. Inget fett på skinnet.

Montering.

Lämna tassarna o huvudet oflått. Snitta bakfötterna från ovanför foten till insidan hälen o benet som räv. Framfötterna baksida till övre trampdynan sen insidan. Noga med att snitten möts. Buksnittet från mellan frambenen, bredvid könsdelar o fram till anus. Svansen behöver inte snittas, kan lämnas till konservatorn.

Halsen rundflås alltså. Skall det bli matta kan buksnittet gå upp till under hakan.

 

Bogmontage

Besluta innan jakten vad du vill ha o prata med konservatorn innan. Flå omedelbart o låt svalna innan skinnet rullas ihop. Låt aldrig huvud o labbar ligga inuti skinnet.bredflås till prydnad, nappa o sämsk

 

om man vill ha dem hängande över en stolsrygg, liggande på golvet eller uppspikad på vägg., om man vill sy något eller ha dem hängande rakt upp o ner. Vackrast.. Planera - Vilken konservator skall jag använda? Duktig, etablerad, tillstånd. Ring konservatorn innan. Innan skottet - vad vill jag ha ut av.

 

Sågning

 

Kron: börja framifrån mitt på överkäksbenet och fortsätt 1 cm under ögat

Dov:  börja framifrån mitt på överkäksbenet och fortsätt 1 cm under ögat

Älg:   Genom tårkanalen

 

”Rent” tvättmedel innehåller enzymer

 

vaselinolja till horn finns hos möbelkonservatorer

 

 

Instruktion till Dig som skall tillvarata större däggdjur.

 

Kylning av djuret

Djuret skall placeras så att det snabbt avkyls. Placera gärna djuret på pall så kyla kommer åt runt om annars bör stora djur och djur i vinterpäls vändas.

Lägg inte två varma djur på varandra.

Är djuret avlivat med bedövningspil el. liknande där djuret blir rädd innan det dör, är ovanstående extra viktigt.

 

Lagring av djuret

När djuret är helt avkylt (en varg bör troligen ligga i frys ett dygn) placeras det i tät lite tjockare plastpåse. Förslut ordentligt och märk påsen på utsidan. Skadas påsen skall den bytas ut.

Var noga med dokumentationen av djuret.

 

Flå ett större däggdjur för montering

Börja med att ta tre mått:

Med ett skjutmått mäts avståndet mellan främre ögonvrån – nosspetsen

Om tillräckligt stort skjutmått eller kalipper finns så mäts skallens längd från bakersta knölen på skallen – nosspetsen. Annars får måttet tas med måttband.

Med måttband mäts längden från nosspetsen till svansroten

 

Lägg ett rakt, icke hackigt snitt från en bit ovanför svansroten till en bit framför skuldrorna.

Lägg ett snitt från mitt i baktassen och låt det fortsätta till hasen.

Lägg ett snitt från mitt i framtassen till insidan av översta trampdynan som sitter på handloven.

Flå från ryggsnittet så att du kommer åt bakbenen. Är djuret för styvt måste du kanske kapa bakbenen i knäna. Flå ut benet. Beroende av art, ålder och hur kallt djuret är så går det att dra av en del av skinnet från benen.

Du skall flå ända ner till sista leden på varje tå och en pyttebit till. Man har hjälp av t.ex. en skruvmejsel som man för in mellan varje tå så att man kan dra den neråt så skinnet dras neråt mot tårna.

Det bästa är att låta konservatorn få med hela foten och flå ut den själv.

När båda bakbenen är flådda så fortsätt mot anus och svansen. Konservatorn vill ha med hela anus och genitalier. Var rädd om dem. Flå en bit ut på svansen. Det är svårt att snitta och flå en svans snyggt. Långa svansar bör dras ur om det går. Placera den flådda svansroten i en klyka.( Se bilden. Sågas lätt ut ur ply-wood, bräda… ) så att svansen är på ena sidan och kroppen på den andra och dra för kung o fosterland tills svansen dras ur skinnet. Det är viktigt att du ser till så att skinnet inte kläms i klykan.

 

 

Om Du inte kan flå ut hela frambenen utan att ta av dem så kapa dem i bogleden det är lättast. När du drar skinnet på framfötterna så tänk på tummen så Du inte drar sönder skinnet där.

 

När Du kommer till öronen så skär nära huvudet så att så mycket som möjligt av örat sparas i skinnet. Var mycket försiktig vid ögonen. Skär så nära ögat som möjligt så minskar risken för att du skall skära sönder ögat.

Se till var Du har mungiporna när Du flår vidare. Konservatorn vill ha en hel del av skinnet på insidan läpparna, därför skall du skära av läppskinnet nära tänderna.

Flå fram i nosen ordentligt men ta av nosen en bit in mot kraniet så det blir en del brosk med i skinnet. Inte för mycket om det skall saltas.

Det absolut bästa är att låta konservatorn flå huvudet.

Ytterligare mått som skall tas:

Omkretsen mitt på halsen och omkretsen på buken

Måtten förvaras i plas mapp/påse med skinnet eller på annat säkert sätt.

Skinnet viks/rullas ihop med pälssidan utåt om det skall lagras längre tid annars med köttsidan utåt och  fryses i tät, kraftig plastpåse som hålls intakt.

 

Om skinnet skall saltas

Se till att fettet i ALLA trampdynor har avlägsnats så gott Du kan. (Oftast 5 på vardera bakfot och 7 på framfötterna.)

Skall skinnet saltas så måste du sedan öppna svansen med ett rakt, icke hackigt snitt på undersidan.

Läppskinnet skall klyvas med vass kniv. Observera att det är lätt att skära på fel ställe.

Öronen måste klyvas. Man flår ut örat på utsidan örat ända ut till spetsen. Konservatorn vill INTE ha hål i öronen. När Du flått klart är örat vrängt, lämna det så.

 

Gnid in saltet och täck skinnet VÄL. Se till att kanterna inte har rullat in sig utan att saltet kommer åt överallt. Salt runtom öronen, in ordentligt i alla tassar, in i nosen, mellan läppskinnet, inne i alla veck. Svanshåren tas åt sidan innan saltet läggs på. Skall du vara säker så ta bort saltet dan därpå och gör om proceduren så du vet att du fått salt överallt. Efter tre dygn kan skinnet skickas till duktig skinnberedare eller konservator.

 

Pälsgarveriet i Flygsfors, Frank Kahnt, Patronv. 9, 380 40 orrefors. T+F 0481-306 31

 

Harpest – tularemi

Människa fick det första gången 1930-talet efter kontakt med skogshare.

Förut bara norröver men nu i uppland, södermanland, västra götaland.

2002 första dödsfallet på fälthare (Västra Götaland)

Man tror att bävern är reservoar för tularemi o därför spridningen söderut.

 

Vanligaste infektionsvägen är via myggor. Men också via direktkontakt – äter infekterat kött eller dricker smittat vatten.

Människor får efter ett par dagar en lokal ansvällning (böld) på infektionsstället. Småningom ksn bölden brista och det rinner ut var. Senare svullnar närmaste lymfknutan o den kan brista. Man får i allmänhet hög feber o allmänsymptom. Lunginflammation är vanligt- Mänmniskor bör få antibiotika.

Eftersom mygg är vanligast är spridningen vanligast under sensommaren när det är harpest epidemi.

Det är inte dödligt o man får livslång immunitet.

Att det inte sprids mellan hare o människa kan bero på att hararna dör efter ett par dagar och det är sällan en hare blir skjuten under den tiden.

Förekommer framförallt bland vilda gnagare men även sporadiskt bland andra typer av djur. Det finns rapporterat hos 180 arter inkluderande fiskar, groddjur, reptiler, fåglar, däggdjur och olika typer av leddjur.

Öppnar man en hare och upptäcker vita fläckar på levern eller mjälten bör man hantera den med försiktighet. Skicka in haren till SVA. Tvätta händerna. Frys innan inskick. SVA betalar frakten. SVA, Viltavdelningen, Obduktionssalen 12A, 751 89 Uppsala. www.sva.se

 

 

Text från JBV hemsida:

 

EG-förordningen (Biproduktsförordningen) gäller inte för

 • Färskt sällskapsdjursfoder från försäljningsställen, där styckning och lagring enbart sker i samband med försäljning direkt till konsumenten.
 • Flytande mjölk och råmjölk som bortskaffats eller använts på det ursprungliga jordbruksföretaget.
 • Hela kroppar eller delar från vilda djur som inte misstänks vara infekterade med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, med undantag av fisk som fångas i kommersiellt syfte och kroppar eller delar av vilda djur som används för att tillverka jakttroféer. –ett montage av en domherre är väl inte en jakttrofé? JS 
 • Färskt sällskapsdjursfoder som ska användas inom det ursprungliga jordbruksföretaget, om detta foder framställts från djur som husbehovsslaktats.
 • Ägg, embryon och sperma avsedda för avel.
 • Transport genom EU med båt och flyg från ett tredje land till ett annat, så kallad transitering.
 • Matavfall, om det inte kommer från transportmedel i internationell trafik, är avsett som foder, eller är avsett att användas i en biogasanläggning eller för kompostering.

 

Undantag från destruktion:

Undantag för vilda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Kan man också återbörda det? JS  Det är endast om du misstänker att djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som du måste skicka det till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur.
Observera dock att du i sådana fall bör kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar. Det är Avdelningen för vilt, fisk och miljö som har hand om dessa frågor. SVA:s växel har nummer 018/67 40 00. Under jourtid finns hänvisning. De delar som eventuellt blir kvar ska skickas till destruktion. Mer information om SVA hittar du till höger.

 

Slaktbiprodukter från vilda djur


Du behöver inte gräva ner slaktbiprodukter från vilda djur, men du måste följa miljöbestämmelserna. Kontakta din kommun om du är osäker.

 

Djursjukdomar

 

Harpest kan överföras av fästingar (Smittskyddsinst) Symptomen är feber huvudvärk och kräkningar samt rodnad och ibland var kring fästingbettet. Till skillnad från TBE kan harpest behandlas med antibiotika.

 

Ge skadade fåglar

2 dl druvsocker

0,5 l vatten

1 nypa salt

 

 

Från Jaktbyte till Jakttrofé

Skär av skinnet runtom frambenen ovanför knäna. Skär av kroppsskinnet runtom hela kroppen bakom skulderbladen. Skär ett snitt från vardera benen genom armhålan.

Om du måste skära upp skinnet utmed halsen på ett hornförsett djur så skall det göras på nacksidan, absolut inte på strupsidan. Skär rakt, hacka inte. Konservatorn kan inte utföra underverk. Kapa huvudet från kroppen så att halva halsen blir kvar så att konservatorn kan mäta tjockleken på halsen. Vill du inte lämna något av halsen så ta ett rundmått mitt på halsen och bakom kraniet där det är som tjockast. Skallen flås av konservatorn. Skicka måtten med skinnet i en plastpåse. Om skinnet är dåligt kan man lämna in ett annat skinn.

Denna metod ger konservatorn möjlighet att använda så mycket skinn som behövs. Det skinn som konservatorn aldrig får kan inte heller användas!

Björnar kan med fördel monteras med ramar o ev halv mage. Spara tillräckligt med skinn.

Fisk

Passa inte fisken. Om du inte kan ta den direkt till konservatorn så linda in den i en ordentligt våt handduk med fenorna tätt intill kroppen och lägg allt i en tät plastpåse. Det är en stor fördel om du kan skicka med bra färgbilder på den nyupptagna fisken eftersom de förlorar sina färger så fort de dött.

Tips o råd

** hundar skall aldrig slita i skinnen och djuren får inte heller släpas för då förstörs pälsen. Var rädd om montagedjur.

** Flå snarast. Ju varmare desto tidigare. Djur som sprungit har höga temp. Rådjur som jagats av hund kan komma upp i 41,5 grader och det tar 3 h innan vanlig temp uppnåtts. Björns normal 36,5 Kan komma upp i 39 grader om den jagas. Om djuret håller normaltemp eller däröver i 4 h anses köttet oanvändbart.

Mindre djur som lämnas hela. Kyl av snabbt. Framförallt viktigt för välpälsade rävar. Kallvatten. Luft runtom. Inte flera ihop.

** Undvik att flå på sand o grus.

** Använd vassa knivar. Skall bäver o större djur flås så använd flåknivar. Helst de som slaktare använder.

** Använd träspån vid flåning om möjligt.

** Skär raka snitt mitt på buken/nacken. Hacka inte, Ju fler hack o flikar desto fulare.

** Kött o fett skall bort innan saltning. Sitter det kvar så oxiderar/härsknar fettet och bildar fettsyror som bryter ned skinnet. Dessutom är det svårt för garvaren att få de partierna ordentligt våta varvid sårskador uppstår. Saltet når heller inte skinnet.

oxiderar/härsknar-fettsyror

** Saltning. Är djuren våta lägg först ett lager salt på golvet. Använd rikligt med salt och gnid in saltet i skinnet. Se till att inga hudveck utan salt uppstår. Kanten vill gärna rulla in sig. Salta minst tre dagar helst en vecka. Skaka av skinnet och skicka till garvaren. Paketera så inget kladd uppstår. Prata med garvaren innan du skickar skinnet. Frys inte saltade skinn. Saltet gör ingen verkan och skinnet fryser inte! Har du skinn med oflådda delar som fötter så salta inte.

** Förvaring. Låt inte dina djur bli liggande i frysen. Feta djur härsknar och magra djur torkar snabbt. Konservatorn kan göra ett bättre jobb ju snabbare djuren lämnas in.

** Frakt till konservatorn. Packa väl, isolera väl. Skicka till Konservator JS eller firma...

Prata med posten om när det skall inlevereras. Ring konservatorn!

** Övriga troféer Grandler sparas på kronhjort o ev på rådjur - 7% smycken. Spara penisbenet - hunddjur, säldjur, mårddjur, björndjur

 

Lagen och konservatorn

Yrkestillstånd lämnas av Länsstyrelsen

Teknisk anläggning, tillstånd lämnas av jordbruksverket

Vissa djur får ej omhändertas utan tillstånd. Detta gäller främst rovfåglar. Konservatorn kan meddela vilka arter det gäller.

Statens vilt - tillstånd av Naturvårdsverket

CITESvilt - tillstånd av Jordbruksverke

 

Som konservator Få ta emot många djur som är dåligt tillvaratagna Hackade, lite skinn

Jakten är dyr, dåligt montage lika dyrt som bra. För snygg trofé - lägg ner lite tid.

Tänk efter innan

Om de olika arterna o olika flåsätt. Saltning. Troféflåning där bristerna är stora. Garvare, frakt.

Fågel

Ruggning, blodpennor,. Ingen kniv i dem. Bär dem inte i halsen utan benen. Låt dem helst ligga. Rejäl blodtuss i näbben och gärna linda hushållspapper. Blod på fågel bör sköljas bort med vatten o av lite diskmedel. Var rädd om fjädrarna. Blöt inte hela fågeln. Våta fåglar kan konservatorn torka men ffa vita fåglar blir missfärgade av blod. Lägg dem i tät plastpåse. Lägg ihop fågeln. Böj inte ving- och stjärtpennor. Knyt inte runt pennorna. Har du ingen tillräckligt stor påse så låt pennorna sticka ut. Men inte länge.

Söderut blir dräkten klar senare. Variationer förekommer pga att vissa individer har senare kullar

Ju senare under jaktsäsongen dess bättre. Har ni skjutit flera så låt konservatorn välja individ.

Änder

Svåra för konservatorn, fett

får generellt inte skjutas när de är i praktdräkt vänta tills eklipsdräkten är fullt utvecklad i oktober, skjut så sent på jakten som möjligt. I kustområden vänta till december, januari. Då har de dessutom magrat lite.

Tjäder och orre

tidigast i slutet okt början nov. Så sent som möjligt.

Ripa

slutet sept, början okt. Helst december-feb där det är möjligt.

Järpe

är bäst först till jul

Toppfågeljakt

på tjäder, orre, järpe Bäst- Mycket vackra fåglar. Använd skonsam ammunition som inte skjuter sönder fågeln

Fasan

ruggar sent tidigast november men bäst slutet dec-jan

Morkulla

slutet sept, början okt , men mycket fet o blir fetare

 

Mindre däggdjur

Som skall helmonteras lämnas som de är till konservatorn.

Flatflås eller bälgflås om pälsskinn. Ryggsnitt om de skall monteras.

Räv, mårdhund m.fl.

Bälgflås

Skär upp från baktass genom insidan hälen och sedan på insidan vadbenet o låret. Snittet läggs framför anus som skäres bort. Likadant på andra benet . Snitten skall mötas. Skär upp från framtass till översta trampdynan. Flå bakbenen o rumpan o första biten på svansen. Flå nära huden utan att skära hål. När du kommit förbi första tålederna, sätt en skruvmejsel el liknande mellan tårna o dra ner mot tårna o flå tills sista leden (klon) är synlig. Använd avbitartång o klipp av i sista leden. Använd svansdragaren o dra svansen. Grävling snittas o flås. Små däggdjur - använd tång, fingrar... Flå framåt till frambenen. Dra men var försiktig när du kommer till tummen. Fortsätt mot öronen. Försök flå förbi dem utan att kapa eller skada då är det lättare för nybörjare att känna var öronbaser är o kapa ovanför innerörat, ej för långt upp. Skär nära skallen vid ögonen så du får med ögonlisten, läpparna. Drag i nosskinnet så du kan skära av nosen långt ut för att få lite brosk med.

Skär upp svansen ända ut. Flå ut öronen o ev läppskinnet

Skrapa skinnet medhårs = bakifrån o fram. Innan fetthinnan uppstår. Svårt vid halsen på räv. Grävling alltid svår, rötterna sitter djupt.

 

Bredflås

Skär upp från framtass till mitt mellan benen på båda, Snitten skall mötas. Skär upp från baktass till mitt mellan bakbenen. Snitten skall mötas.

Börja buksnittet i bröstet och skär i mitten upp till underläppen. Fortsätt från bröstet ner till analöppningen som skärs bort. Annars som bälgflåning.

Bäver

Bredflås. Skär av ovanför tassarna på frambenen, vid hälarna på bakbenen, runt svansen vid pälskanten. Snitta från underläppen till svanskanten o runt analen som kan skäras bort. Var noga med att flå. Kött o fett som sitter

Kvar på skinnet är mycket svårare att ta bort efteråt. Huvud som räv.

Större däggdjur

Hjortdjur

Skär av runt nedanför hälarna, ovanför knäna o runt huvudet, Snitta mellan benen som räv o hakan till svansen. Bredvid könsdelar o anal, Skär bort anal. Inga muskler på skinnet.

 

Björn

Prydnadskinn

Bredflås precis som räv men man kan inte dra skinnet utan allt måste skäras i tårna. Sista leden kapas. Svansen flås. Inget fett på skinnet.

Montering.

Lämna tassarna o huvudet oflått. Snitta bakfötterna från ovanför foten till insidan hälen o benet som räv. Framfötterna baksida till övre trampdynan sen insidan. Noga med att snitten möts. Buksnittet från mellan frambenen, bredvid könsdelar o fram till anus. Svansen behöver inte snittas, kan lämnas till konservatorn.

Halsen rundflås alltså. Skall det bli matta kan buksnittet gå upp till under hakan.

 

Bogmontage

Besluta innan jakten vad du vill ha o prata med konservatorn innan. Flå omedelbart o låt svalna innan skinnet rullas ihop. Låt aldrig huvud o labbar ligga inuti skinnet.bredflås till prydnad, nappa o sämsk

 

om man vill ha dem hängande över en stolsrygg, liggande på golvet eller uppspikad på vägg., om man vill sy något eller ha dem hängande rakt upp o ner. Vackrast.. Planera - Vilken konservator skall jag använda? Duktig, etablerad, tillstånd. Ring konservatorn innan. Innan skottet - vad vill jag ha ut av.

·         Skadeinsekter, de vanligaste är olika arter av ängrar som är små skalbaggar vars larver äter fjäder och päls. Titta på dina montage då och då. Om du finner ett pulver på hyllan under montagen kan det vara exkrementer efter larver eller ser du ömsade larvhudar på djuret då har du angrepp på montaget.

Oavsett hur konservatorn har behandlat skinnet så finns det alltid risk för att insekter kan smaka på montagen men är de bra behandlade skall angreppen inte bli så stora.