Foton av fåglar

monterade av konservator Jeanette Setterberg,

Konservator JS

Foto: Jeanette Setterberg om inget annat anges.

Klickat på valfritt foto så startar du ett bildspel som kan stoppas med pausknappen när du vill.

Flygande järpe att hänga på vägg

Tjäderpar monterade till en bank

Flygande grönfink monterade mot pinne för att ställa i hylla

Ara som jag inte trodde skulle gå att göra!

Korsnäbb monterad hängande i i grangren

Storskarv monterad till privatperson

Trana monterad till Falköpings Turistbyrå

Korp med knipunge. 1a pris och 2a-placering vid SM 2008

Tjädertupp i spel monterad till privatperson

Kungsörn med hare som byte på konstgjord klippa och bo till Rovdjurcenter i Orsa 2010

Blåhakehane, 2a pris vid SM 2004 och 2a pris vid NM 2004

Simmande gräsandshona - 1a pris och 3e placering i "De tävlandes val" vid SM 2006

Pilgrimsfalk monterad 2010 för att anfalla en andflock i ett diorama i Biotopia i Uppsala

Morkulla monterad till Naturhistoriska museet i Göteborg, 80-tal

Foto Anders Larsson

Morkulla, bog med stjärt monterad till privatperson

Järnsparv såld till privatperson

Firery throated hummingbird - kolibri monterad till privatperson

Flygande sparvuggla monterad för att ställa i hylla

Kattuggla i röd fas - 1a pris och hederspris vid SM 2006

Flygande fiskgjuse med gädda i  klorna - Östens Naturum 199?

Kornknarr monterad till privatperson

Pilfink monterad till Naturhistoriska museet i Göteborg.

Foto Anders Larsson

Tupp av Seebrite-ras. Fick en 2a-placering vid SM 1993

Kungsfiskare monterad till Hornborgasjöns Naturum, 90-tal

Grönfinkshane monterad till SM 2004, 2a pris

Storlom till privatperson

Flygande sparvhök till privatperson monterad för att ställa i hylla

Korphuvud, 1a pris och 2a-placering vid SM 2008

Kycklingar monterade till ett reklamprojekt på 80-talet

Kaja i privat ägo

Foto Anders Larsson

Fjällugglehona monterad till Polar World i Orsa 2009