Att se i offentliga utställningar:

                                      Konservator JS isbjörn o säl 

Om du vill se en del av vad jag kan åstadkomma kanske du har möjlighet att se något jag gjort i en offentlig utställning.

 

Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm - Vargdiorama med 9 vargar i naturlig miljö

                                                             (växter,  berg, träd)

 

                                                     - Kronhjortsdiorama med 3 hjortar i bokskog

                                                     - diverse i vattenutställningen

                                                     

                                                     - diverse i utställningen "9,5 miljoner år"

                                                     - diverse i polarutställningen, människoutställningen m.m.

Zoologiska museet i Helsingfors       - Vildhundsdiorama med två vildhundar i naturlig miljö med

                                                        bl.a. termitstack

                                                     - Rörbock och diverse mindre arbeten

                                                     - Hyena

Naturhistoriska museet i Göteborg   - Diorama med russföl och katt

                                                     - diverse i vattenutställningen

Biotopia i Uppsala                           - totalrenovering av de stora dioramorna,

                                                        Barrskogen,  Fågelsjön, Skärgården, Vintern och det

                                                        jättestora dioramat Porten till norr m.m.  

Kungajaktmuseet i Vänersborg           - varg och olika inre organ från älg

Rogens Naturum i Tännäs                  - ett jättediorama med snötäckt fjäll, stenås, älvbotten,

                                                         myr, tallmark, bäck och diverse djurmontage och

                                                         modeller

Fulufjällets Naturum                         - 12 minidioramor med bl.a. växter, m.m.

Rovdjurscentrat i Järvsö                  - diorama med 3 vargar som river en älg i naturlig miljö

                                                         - 3 minidioramor med mindre djur

                                                        -  flygande kungsörn och kungsörnsdununge

                                                        - björnhona med unge på bakbenen

Rovdjurscentrum i Orsa                   - diorama med ammande varghona och varghane

                                                         - diorama med lodjurshona med unge i naturlig miljö

                                                         - diorama med kungsörn med byte vid bo

                                                         - 2 klättrande björnar

                                                         - björn på bakbenen

                                                         - diverse fåglar och fisk

Polar World i Orsa                           - snödiorama med isbjörn, polarvarg och fågelberg mm

                                                         Isbjörnsdiorama Konservator JS

Armemuseum i Stockholm                - två s.k. eketorpsgrisar varav en nyslaktad, m.m.

Artillerimuseet i Kristianstad          - montage med 6 galopperande hästar med ryttare                                

Ski Lodge Tänndalen                         - Myskoxe med kalv, kättrande björn,                          

                                                        - diverse fåglar